നാടന് മീന് കറി


നാടന് മീന് കറി (മീന് മുളകിട്ടത്)
ചേരുവകള്::- മീന് കഷണങ്ങള് - 1
കിലോ വെളുത്തുള്ളി – 10 അല്ലി ഇഞ്ചി -
2 വലിയ കഷണം കുടം പുളി - 4
കഷണം മഞ്ഞള്പ്പൊ ടി - അര ടീസ്പൂണ്
കാശ്മീരി മുളകു പൊടി - 4 ടേബിള് സ്പൂണ്
ഉലുവ – അര ടീസ്പൂണ് കറിവേപ്പില - രണ്ട്
തണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ - ആവശ്യത്തിന്
ഉപ്പ് – ആവശ്യത്തിന് കടുക്
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം: മീന് കഷണങ്ങള്
വൃത്തിയായി കഴുകി മാറ്റി വെക്കുക.
വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി എന്നിവ ചതച്ചു
വെക്കുക. കുടം പുളി അല്പം വെള്ളത്തില്
ഇട്ടു വെക്കുക . ഒരു ചട്ടി അടുപ്പില് വെച്ച്
ചൂടാകുമ്പോള് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക.
വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകുമ്പോള്
കടുകും കറിവേപ്പിലയും താളിക്കുക.
ഇതിലേക്ക് ഉലുവ ചേര്ക്കണം. ഉലുവ
മൂത്തുവരുമ്പോള്‍ വെളുത്തുള്ളി ,
ഇഞ്ചി എന്നിവ ചതച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന
ത് ചേര്ത്ത് വയട്ടുക . മഞ്ഞള്പ്പൊ്ടിയു
ം മുളകുപൊടിയും ചേര്ത്ത് മൂപ്പിക്കുക,
ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേര്ക്കുക ,
പുളിവെള്ളവും ഉപ്പും കൂടി ചേര്ത്ത്
നന്നായി തിള വരുമ്പോള് ഇതിലേക്ക് മീന്
കഷണങ്ങള് ചേര്ത്ത് 20 മിനിറ്റ് അടച്ചു
വെച്ച് വേവിയ്ക്കുക.വെന്തതിനു
ശേഷം അടപ്പ് മാറ്റി അര ടീസ്പൂണ്
വെളിച്ചെണ്ണ , കറി വേപ്പില ഇവ
ചേര്ത്തു ചട്ടി ഒന്ന് ചുറ്റിചെടുക്കുക . ഉഗ്രന്
മീന് കറി തയാര്...

കല്ലുമ്മേക്കായ വരട്ടിയത്


ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങള്
കല്ലുമ്മേക്കായ കാല് കിലോ
പച്ചമുളക് അരച്ചത് 2 ടേബിള്സ്പൂണ്
മഞ്ഞള്പ്പൊടി കാല് ടീസ്പൂണ്
ഇഞ്ചി അരച്ചത് 1 ടീസ്പൂണ്
വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത് 1 ടീസ്പൂണ്
തൈര് 1 ടേബിള്സ്പൂണ്
കറിവേപ്പില ഒരു തണ്ട്
ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് രണ്ട്
വെളിച്ചെണ്ണ 1 ടേബിള്സ്പൂണ്
ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
ചേരുവകള് എല്ലാം കൂടി കല്ലുമ്മേക്കായ
ചേര്ത്ത് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക . പത്ത്
മിനുറ്റ് മാറ്റി വെക്കുക . അതിനു
ശേഷം ചീനച്ചട്ടിയില് എണ്ണ ഒഴിച്ച്
കല്ലുംമെക്കായ മിക്സ് മൂപ്പിച്ചു
എടുക്കുക .